“Наша главна цел е да осигурим на клиентите си висококачествени правни услуги, отговорно да намираме решения на поставените ни задачи. Репутацията ни се дължи на многогодишент опит, съчетан със загрижеността ни и персоналното отношение към всеки клиент. При необходимост привличаме експерти от други сфери с цел да осигурим един завършен правен продукт. Ще се радвам да Ви бъдем полезни с нашите юридически услуги, които предлагаме при оптимално съотношение между качество и цена.„

Адв. Гергана Върбанова

адвокат Гергана Върбанова

адвокат Гергана Върбанова

Съдружник

Адвокат Гергана Върбанова е съосновател и управляващ съдружник в Адвокатска кантора “Върбанова и Тодорова” – гр. Варна. Адвокат Върбанова е от малкото специалисти в България, които са сертифицирани и работят под Общите условия на FIDIC и има богат опит в областта на търговското и дружественото право. Адвокат Върбанова е консултирала изграждането на търговски комплекси на територията на източна България и има натрупан сериозен опит в областта на  обществените поръчки и организирането, и провеждането на тръжни процедури за водещи търговски дружества. Адвокат Гергана Върбанова има над 10 години професионален стаж като адвокат. Владее свободно английски език.

Член на Варненска Адвокатска колегия – от 2008 г. до сега (член на Софийска адвокатска колегия от 2004 г. до 2008 г.)

Медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите воден при МП под номер 20080519013

Сред професионалните й изяви могат да се отличат:

 • Участие в работната група по изготвяне на проект за промени в Семейният Кодекс, във връзка с въвеждане на института на заместващото майчинство в българското законодателство.
 • Лектор по приложението на Закона за здравето и правните аспекти на асистираната репродукция в България;
 • Автор е на статии, публикувани в специализирани юридически издания;

Квалификация:

Сертифициран дистанционен курс „Правосъдие“ организиран от еdX – Harvard University, USA;

Сертифициран дистанционен курс „Въведение в правото на ЕС“, Europa Institute at Leiden Law School, Leiden University, Holland;

Преминато обучение по Практическо Приложение на жълта книга по FIDIC – „Договорни условия за техническо оборудване и проектиране – строителство“ – издаден Сертификат за преминато обучение от  FIDIC и BACEA;

Преминато обучение по управление на искове и разрешаване на конфликти под Общите условия на FIDIC –  и издаден Certificate for attending an international contract training course – 23-24 April 2009 organized by ECV, FIDIC and BACE;

Преминато обучение по медиация при БТПП и вписван медиатор в Единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Обучение – „Нов Граждански Процесуален Кодекс”;

Специализация „Морско право“;

Докторант на самостоятелна подготовка, с тема на научния труд в областта на облигационното право.

Работи в областта на:

 • търговско и дружествено право;
 • юридически лица с нестопанска цел;
 • данъчно и административно право;
 • облигационно право;
 • вещно право и сделки с недвижими имоти;
 • гражданско и семейно право;
 • процесуално представителство съдействие по дела;

Работа в по-значими проекти:

 • водещ консултант и ръководител на юридическия екип консултирал изграждането на:
 • “Galleria Mall” – гр.Бургас;
 • “Galleria Mall” – гр.Варна;
 • юридически консултант при строителството на Grand Mall – гр.Варна;
 • водещ консултант и ръководител на юридическия екип при строителството на жилищен комплекс за сезонно ползване в гр.Бяла;
 • водещ консултант и ръководител на юридическия екип във връзка със създаването, организирането на работата и решаване на възникнали юридически проблеми на пропърти мениджмънт компания, оперирала на територията на “yooBulgaria” – гр.Обзор.
 • Законодателен експерт и консултант на двама народни представители от 41 НС.
адвокат Николета Тодорова

адвокат Николета Тодорова

Съдружник

Aдвокат Николета Тодорова е съосновател и управляващ съдружник в Адвокатска Кантора „Върбанова и Тодорова“. Адвокат Тодорова е сред малкото специалисти в областта на Европейското право и неговото практическо прилагане. Има персонален интерес към защита на човешките права пред Европейския Съд по Правата на Човека. Адвокат Тодорова има опит в оказването на правна помощ в специфични области на търговията, а именно търговия с природен газ и енергийни проекти.

Владее свободно английски език, ползва френски и руски език.

Квалификация:

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – магистър по Право на ЕС;

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” – магистър по право;

„Право и процес на Ешропейския съюз“- Université de Lorraine, CENTRE EUROPEEN UNIVERSITAIRE DE NANCY, Republique Française;

Сертифициран дистанционен курс „Въведение в правото на ЕС“, Europa Institute at Leiden Law School, Leiden University, Holland

Новите реформи в Европейския съюз – Международна лятна академия по Право на Европейския съюз към Софийски университет „Св. Климент Охридски”- 2013г.;

Сертифициран дистанционен курс “Правосъдие”- организиран от еdX – Harvard University, USA;

Сертифициран дистанционен курс „Европейско общо право“- Birkbeck,  University of London;

Вписван медиатор в Единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието от.

Специализация „Морско право“

Докторант на самостоятелна подготовка,  тема на дисертационния труд в областта на Европейското право.

Работи в областта на:

 • Европейско право, оказване на правна помощ по дела с международен елемент; защита на човешките права;
 • търговско и дружествено право, неправителствени организации;
 • данъчно и административно право;
 • облигационно право;
 • вещно право и сделки с недвижими имоти;
 • гражданско и семейно право;
 • процесуално представителство съдействие по дела;

Работа в по-значими проекти:

 • консултант в юридическия екип при строителството на жилищен комплекс за сезонно ползване в гр.Бяла;
 • консултант в юридически екип във връзка със създаването, организирането на работата и решаване на възникнали юридически проблеми на пропърти мениджмънт компания, оперирала на територията на “yooBulgaria” – гр.Обзор;
 • юридически консултант на една от водещите компании за доставки на природен газ на територията на Североизточна България;
 • консултант на неправителствени организации във връзка със защита на човешките права пред Европейския съд в Страсбург;
 • автор на правни анализи във връзка със статута на Съдът на Европейския Съюз;